หน้าแรก Workshop PS
User Rating: / 23
แย่ดีที่สุด 

 

Workshop 1


alt alt alt

basic-shapes

 

 

----------------------------------------------------

 

Workshop 2

 alt   alt

 

--------------------------------------


 

 

Workshop 3

exam13 exam14

 

--------------------------------------

 

 

Workshop 4

alt  alt  alt

 man1 man2

woman1 woman2

 --------------------------------------------------------------------------------

 

 

Workshop 5

alt  alt 

alt

 

 -----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Workshop 6

alt alt alt

 ---------------------------------------------------------------------------------

 

 

Workshop 7

alt alt


-----------------------------------------------------------------------------------

 

การแทรกตัวอักษร


 

 

Filter ใน Photoshop

 

 

คู่มือ Photoshop CS5คีย์ลัดที่ใช้เป็นประจำ


 

 

 

Full Download

 

  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น