หน้าแรก

photoshop 2564

     การแต่งภาพอย่างมืออาชีพด้วย Photoshop


     โปรแกรม Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างงานทางด้านกราฟิกที่บุคลากรในหลายสาขาอาชีพให้ความสนใจและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากโปรแกรม Adobe Photoshop สามารถสร้างงานด้านกราฟิกออกมาได้หลายรูปแบบ เช่น การสร้างแบบตัวอักษรลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งการตกแต่งภาพดิจิตอล เป็นต้น นอกจากนี้โปรแกรม Adobe Photoshop ยังมี Plug-in ที่ช่วยในการสร้าง Effect ต่าง ๆ ทำให้ได้ชิ้นงานที่ไม่ซ้ำกัน ทั้งยังสามารถสร้างความโดดเด่นให้แก่ชิ้นงานอีกด้วย


     - ทำความรู้จักกับคอมพิวเตอร์กราฟิก
     - แนะนำเครื่องมือใน Adobe Photoshop CC
     - การจัดการไฟล์รูปภาพใน Photoshop
     - การจัดการรูปภาพสำหรับงานตัดต่อแก้ไขภาพ
     - การสร้างเส้น Selection รูปแบบต่างๆ
     - เทคนิคการตัดต่อและตกแต่งภาพ
     - การบันทึกไฟล์งานรูปแบบต่างๆ และการพิมพ์ภาพ


     Adobe Photoshop CC


     วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563  (2 วัน/ 12 ชั่วโมง/ เวลา 09.00 - 16.30 น.)


     ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


     วิทยากรประจำศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น


     นักเรียน–นักศึกษา, บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ และกลุ่มผู้สนใจทั่วไป


     สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในเกณฑ์ดี

 

     ผู้เข้าอบรมสามารถนำโน๊ตบุ้คส่วนตัวมาใช้ในการอบรมได้ พร้อมติดตั้งโปรแกรม Photoshop มาแล้ว


     - ผู้จบหลักสูตรสามารถใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่ง แก้ไขภาพได้
     - ผู้เข้าอบรมครบเวลา 80% และทำแบบทดสอบผ่าน จะได้รับประกาศนียบัตรฯ จากศูนย์ฯ
     - ผู้เรียนสามารถเข้าอบรมเพื่อทบทวนซ้ำได้ ฟรี


     รับสมัครออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อที่ www.kkict.net  หรือ สมัครด้วยตนเองที่
     ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
     ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม         

          โทรศัพท์ : 084-5830208         
          เว็บไซต์ : www.kkict.net
          เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/kkict

 

 

 

                     

 รายชื่อจะแสดงหลังจากสมัครประมาณ 5 นาที


สมัครเต็มจำนวนแล้ว

 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น