หน้าแรก

microPython ESP32_2564

     เริ่มต้นใช้งาน MicroPython กับ ESP32 ด้วย uPyCraft IDE


     MicroPython เป็นการใช้ภาษา Python ในการเขียนโปรแกรมขนาดเล็ก ที่สามารถทำงานได้โดยเชื่อมต่อบน Development Boards ด้วย MicroPython นั้น คุณสามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างเรียบง่าย และ สามารถใช้การเขียนภาษา Python ขั้นพื้นฐานเพื่อควบคุมการทำงานในส่วนของ Hardware ได้เลย ซึ่งมีความซับซ้อนน้อยกว่า การใช้ภาษา C,C++ โดยMicroPython ได้ทำการ Implement มาจากภาษา Python 3 และได้ทำการ Optimised ในส่วนของ Python Standard Library เพื่อให้สามารถทำงานได้บน Microcontroller ที่มีขนาดของแรมที่จำกัด และยังคงมีคุณสมบัติในการทำงานแบบ Interactive เหมือนกับที่เราเขียนภาษา Python บนคอมพิวเตอร์ทั่วไป และมันมีขนาดกะทัดรัดเพียงพอที่จะทำงานบนพื้นที่เก็บข้อมูลภายใน (Flash) เพียง 256K ของพื้นที่ 16K ของแรม
     ด้วยความเรียบง่ายของการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Python ทำให้ MicroPython เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังใหม่กับ การเขียนโปรแกรม และ Hardware อย่างไรก็ตาม MicroPython ยังค่อนข้างมีความสามารถในการสนับสนุนการทำงานหลายรูปแบบและการสนับสนุนมากที่สุดในด้านของ Syntax ซึ่งแทบไม่มีความแตกต่างจากการใช้ภาษา Python นอกเหนือจากความสะดวกในการใช้งาน
     ดังนั้นคอร์สสอนการเขียนโปรแกรมภาษา python ควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้บอร์ด “ESP32” กับภาษาไพธอนที่เรียกว่า “MicroPython” ในขั้นพื้นฐาน สำหร้บผู้ที่สนใจเริ่มต้นศึกษาการใช้งานภาษาไพธอนบอร์ดกับ ESP32 เพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงงานทางด้าน Internet of Things (IoT)

 


     - แนะนำภาษา Python และ MicroPython บนไมโครคอนโทรลเลอร์
     - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ Internet of Things (IoT)
     - ทำความรู้จักกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 อุปกรณ์ และเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ
     - การติดตั้งโปรแกรม Python3 และ
ติดตั้งโปรแกรม uPyCraft IDE บนคอมพิวเตอร์
     - การติดตั้ง MicroPython Firmware บนบอร์ด ESP32

     - การออกแบบและการต่อวงจรบน
บอร์ด ESP32 กับเซ็นเซอร์
     - การเขียนโปรแกรมและการอัพโหลดโปรแกรมเข้าสู่บอร์ด ESP32
     - ทดสอบการทำงานต่างๆ การวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้งานจริง
 


     - uPyCraft IDE
     - MicroPython
     - บอร์ด ESP32
     - เซ็นเซอร์


     วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564  (2 วัน/ 12 ชั่วโมง/ เวลา 09.00 - 16.30 น.)


     ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
     ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 4000


     วิทยากรประจำศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น


     นักเรียน–นักศึกษา, บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ และกลุ่มผู้สนใจทั่วไป


     สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในเกณฑ์ดี

 

     ศูนย์ฯ มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้อบรม หรือผู้เข้าอบรมสามารถนำโน๊ตบุ้คส่วนตัวมาใช้ในการอบรมได้


     - ผู้จบหลักสูตรสามารถเข้าใจการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนขั้นพื้นฐานได้
     - ผู้จบหลักสูตรสามารถการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 กับภาษาไพธอนได้
     - ผู้จบหลักสูตรสามารถเข้าใจการทำงานด้านโปรแกรมมิ่งในงานไมโครคอนโทรลเลอร์ได้
     - ผู้จบหลักสูตรสามารถสร้างโปรเจคหรือโครงงานเกียวกับการควบคุมอัตโนมัติได้ด้วยตนเอง

     - ผู้เข้าอบรมครบเวลา 80% และทำแบบทดสอบผ่าน จะได้รับประกาศนียบัตรฯ จากศูนย์ฯ
     - ผู้เรียนสามารถเข้าอบรมเพื่อทบทวนซ้ำได้ ฟรี


     รับสมัครออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อที่ www.kkict.net  หรือ สมัครด้วยตนเองที่
     ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น 
     ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

     

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม         
          โทรศัพท์ : 084-5830208         
          เว็บไซต์ : www.kkict.net
          เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/kkict


 

 

                     

 

สมัครเต็มจำนวนแล้ว

 

(รายชื่อจะแสดงหลังสมัครประมาณ 5 นาที)

 
 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น