หน้าแรก บทความเทคโนโลยี วิธีใช้แอป google บนไอโฟน ช่วยอ่านบทความบนเว็บไซต์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

 

ple2วิธีใช้แอป Google บนไอโฟน ช่วยอ่านบทความบทเว็บไซต์ โดยแอป Google บนอุปกรณ์ iOS
ของ ของคุณมีคุณสมบัติที่สามารถอ่านบทความได้ ใช้งานง่ายและมีประโยชน์ในช่วงเวลาที่คุณไม่ต้องการอ่าน

อยากให้มีผู้ช่วยคอยอ่านให้ฟังนั่นคือมือคุณนั่นเอง
และที่สำคัญคือ รองรับการอ่านออกเสียงเป็นภาษาไทยได้ด้วย และคุณสมบัติการอ่านออกเสียงของ Google บน iOS
นี้ ยังไม่มีบนมือถือหรือแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ Android และอาจไม่สามารถใช้อ่านออกเสียงได้ในบางเว็บไซต์

ple3

 

แหล่งข้อมูล

https://www.it24hrs.com/2021/google-apps-ios-read-article/ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น