หน้าแรก บทความเทคโนโลยี วิธีสำรองข้อมูลและวิธีกู้คืนไฟล์ใน Google Drive
User Rating: / 9484
แย่ดีที่สุด 

 รูปภาพ1

Google Drive เป็นหนึ่งใน G Suite ซึ่งเป็นบริการสำหรับนิสิต และบุคลากรจุฬาฯ เป็นทางเลือกในการทำงาน โดยมีเครื่องมือสำหรับทำงาน เช่น ระบบเอกสาร ระบบประชุมทางไกล ระบบเก็บข้อมูล และอื่น ๆ อีกมากมาย
ทำไมเราจึงต้องสำรองข้อมูล การปกป้องข้อมูลจากการสูญหายถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง Google และองค์กรที่ใช้ข้อมูลดังกล่าว ในขณะที่ Google ทำงานในส่วนของ Google อย่างดีในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล...

แหล่งข้อมูล : https://www.it.chula.ac.th/backup-and-restore/

 

  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น