หน้าแรก Couse 2567 เปลี่ยนมือถือเป็นเครื่องมือสร้างรายได้แบบไร้ขีดจำกัดด้วย TikTok และ Blockchain

เปลี่ยนมือถือเป็นเครื่องมือสร้างรายได้แบบไร้ขีดจำกัดด้วย TikTok และ Blockchain

 


การประกอบธุรกิจออนไลน์ ให้ขายได้ เพิ่มยอดขาย เพิ่มผลกำไร ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจออนไลน์ ต้องทราบถึงช่องทางการตลาด และวิธีการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ให้ทันยุคทันสมัย

 - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างรายได้จาก TikTok
- ขั้นตอนการสร้างรายได้จากแอพพลิเคชั่น TikTok
- การเตรียมสินค้าเพื่อนำไปขายบนแอพพลิเคชั่น TikTok
- การขายสินค้าแบบมีสินค้าเอง
- การขายสินค้าแบบเป็นนายหน้า
- การถอนเงินจากระบบนายหน้าใน TikTok
- ความรู้เรื่องบล็อกเชน
- ความรู้เรื่องระบบ Decentralize Autonomous Organizations (DAO)
- ความรู้เกี่ยวกับระบบ WEB3
- ความรู้เกี่ยวกับระบบ DeFi 2.0
- ความรู้เกี่ยวกับระบบ MetFi DAO
- ความรู้เกี่ยวกับ Binance และ Metamask Wallete
- วิธีการสร้างรายได้ผ่าน Binance และ Metamask Wallete

 - Tiktok
- Blockchain


วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 13-14 กรกฎาคม 2567 (2 วัน/ 12 ชั่วโมง/ เวลา 09.00 - 16.30 น.)


ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


- วิทยากรประจำศูนย์ฯ

 


- นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
- ผู้ประกอบการ บริษัท องค์กร หน่วยงานต่างๆ
- บุคคลทั่วไป
ที่สนใจในการสร้างงานเอกสาร


- สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ในเกณฑ์ดี 

 

 

- ศูนย์ฯ มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้อบรม หรือผู้เข้าอบรมสามารถนำโน๊ตบุ้คส่วนตัวมาใช้ในการอบรมได้

 


- ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้
- เข้าอบรมครบ 80% และทำแบบทดสอบก่อน-หลังเรียนผ่าน จะได้รับประกาศนียบัตรฯ จากศูนย์ฯ
- ผู้เรียนสามารถเข้าอบรมเพื่อทบทวนซ้ำได้ ฟรี

 


รับสมัครออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อที่ www.kkict.net  หรือ
สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม
โทรศัพท์ : 084-5830208
เว็บไซต์ : www.kkict.net
เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/kkict


 


 

สมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด

 

(รายชื่อจะแสดงหลังสมัครไม่เกิน 5 นาที)
 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น