หน้าแรก ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ
ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ โรงเรียนไพบูลย์วิทยา ชั้นป.1-2กิจกรรมส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ โรงเรียนไพบูลย์วิทยา ชั้นป.1-2 (12)
ภาพกิจกรรมอบรม - ประจำเดือนมกราคม 2563 - แต่งภาพให้สวยด้วย Lightroomภาพกิจกรรมอบรม » ประจำเดือนมกราคม 2563 » แต่งภาพให้สวยด้วย Lightroom (16)
เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฝึกการใช้เมาส์  และแป้นพิมพ์เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฝึกการใช้เมาส์ และแป้นพิมพ์ (9)
เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้วยโปรแกรมPaintเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้วยโปรแกรมPaint (10)
เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PowerPointเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PowerPoint (14)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม OBS เพื่อสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2563โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม OBS เพื่อสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2563 (31)
หลักสูตรInternet of Things (IoT) สำหรับผู้เริ่มต้นหลักสูตรInternet of Things (IoT) สำหรับผู้เริ่มต้น (12)
หลักสูตรการสร้างรายได้จาก Yutube รุ่น 1 หลักสูตรการสร้างรายได้จาก Yutube รุ่น 1  (11)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเพิ่มลูกเล่นให้วีดีโอด้วย VEGASโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเพิ่มลูกเล่นให้วีดีโอด้วย VEGAS (18)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างรายได้จาก YouTube รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2563โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างรายได้จาก YouTube รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2563 (17)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเพิ่มลูกเล่นให้วีดีโอด้วย VEGAS รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม2563โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเพิ่มลูกเล่นให้วีดีโอด้วย VEGAS รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม2563 (13)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำเว็บไซต์ด้วย Joomla ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำเว็บไซต์ด้วย Joomla ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 (15)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างรายได้จาก Youtube รุ่นที่3 ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างรายได้จาก Youtube รุ่นที่3 ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 (16)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้ Google Apps เพื่อการทำงานออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้ Google Apps เพื่อการทำงานออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 (9)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Microsoft Office สำหรับผู้เริ่มต้น ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2563โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Microsoft Office สำหรับผู้เริ่มต้น ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 (10)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยุกต์ใช้ IoT กับการสร้างอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยุกต์ใช้ IoT กับการสร้างอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 (21)
หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office  ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 (11)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ {Family-Coding} ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ {Family-Coding} ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 (14)
หลักสูตรพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย Phyton ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563หลักสูตรพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย Phyton ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 (14)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการประยุกต์ใช้ Microsoft Office สำหรับหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการประยุกต์ใช้ Microsoft Office สำหรับหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 (16)
หลักสูตรการออกแบบโมเดลและพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3D  ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563หลักสูตรการออกแบบโมเดลและพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3D ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 (17)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบและสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบและสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 (16)
หลักสูตรการออกแบบชิ้นงานและตัดด้วยเครื่อง CNC Laser ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563หลักสูตรการออกแบบชิ้นงานและตัดด้วยเครื่อง CNC Laser ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563 (15)
 หลักสูตรการแต่งภาพอย่างมืออาชีพด้วย Photoshop  ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตรการแต่งภาพอย่างมืออาชีพด้วย Photoshop ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 (9)
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Advanced Excel 2019 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2563อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Advanced Excel 2019 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 (9)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Office เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2563การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Office เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2563 (9)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร เปิดร้านค้าออนไลน์ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2563การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เปิดร้านค้าออนไลน์ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2563 (16)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานด้วย Joomla3 ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2564การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานด้วย Joomla3 ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2564 (7)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2564การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2564 (14)
 
Powered by Phoca Gallery
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น