หน้าแรก

kkict mcc-2021_2


ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน


หนังสือประชาสัมพันธ์การแข่งขัน

---------------------------------------------------------------------------

เรื่องเล่าสร้างสรรค์ผ่านคลิปวิดีโอ


ระดับอายุไม่เกิน 10 ปี


ลงทะเบียน  |  ตรวจสอบรายชื่อ  |  รายละเอียดโครงการ


upload2


ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน

---------------------------------------------------------------------------


นิทานสร้างสรรค์ป้องกันโควิด-19 ด้วยโปรแกรม Scratch


ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6


ลงทะเบียน  |  ตรวจสอบรายชื่อ  |  รายละเอียดโครงการ


upload2


ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน

---------------------------------------------------------------------------


สร้างอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Smart Home)


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ลงทะเบียน  |  ตรวจสอบรายชื่อ  |  รายละเอียดโครงการ


รายการอุปกรณ์พื้นฐาน


ตัวอย่างการต่อวงจรอุปกรณ์ Smart Home


upload2


ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน 

 

 

 
 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น